ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Προϋπολογισμός: 351.239,76 € (με ΦΠΑ) Συμβαλλόμενοι: Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης 134ο υποέργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ» στο πλαίσιο της από 17 Ιανουαρίου 2022 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η τεχνική […]

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο