ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Προϋπολογισμός:39.525€ (με ΦΠΑ) Συμβαλλόμενοι:Δαίδαλος ΑΕ – Δήμος Ανωγείων Α. ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ  Β. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Στο πλαίσιο υλοποίησης της από 18/04/2022 Προγραμματικής Σύμβασης Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Αντικείμενο της  Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η καθιέρωση οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων αναθετουσών αρχών, οι οποίοι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στοχεύουν στην […]

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Προϋπολογισμός: 141.534,59 € (με ΦΠΑ) Συμβαλλόμενοι: Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της από 24 Μαρτίου 2022 Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η […]

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ

Προϋπολογισμός: 191.240,00 € (με ΦΠΑ) Συμβαλλόμενοι: Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της από 12 Ιανουαρίου 2022 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών […]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϋπολογισμός: 191.240,00 € (με ΦΠΑ) Συμβαλλόμενοι: Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της από 12 Ιανουαρίου 2022 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΥΔΟΥΜΑ

Προϋπολογισμός: 62.562,22 € (με ΦΠΑ) Συμβαλλόμενοι: Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης – ΝΠΔΔ «Ιερά Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κουδουμά» στο πλαίσιο της από 22 Δεκεμβρίου 2021 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης και το ΝΠΔΔ «Ιερά Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κουδουμά. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης • Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης […]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Προϋπολογισμός: 370.000,00 € (με ΦΠΑ) Συμβαλλόμενοι: Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης 61ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΧ» στο πλαίσιο της από 16 Δεκεμβρίου 2021 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Αντικείμενο […]

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020-2023

Προϋπολογισμός: 29.760,00 € (με ΦΠΑ) Φορέας Ανάθεσης: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης. στο πλαίσιο της από 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανάθεσης από την Περιφέρεια Κρήτης. Αντικείμενο του έργου Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη και η συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Διεύθυνσης […]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Προϋπολογισμός: 205.528,76 € (με ΦΠΑ) Συμβαλλόμενοι: Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της από 04 Νοεμβρίου 2022 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης από την «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ […]

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3

Προϋπολογισμός: 71.300 € (με ΦΠΑ) Φορέας Ανάθεσης: Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο της από 20 Σεπτεμβρίου 2021 ανάθεσης. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η καθιέρωση οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων αναθετουσών αρχών, οι οποίοι […]

Τεχνικη και διοικητικη υποστηριξη του Δημου Αγιου Βασιλειου

Προϋπολογισμός: 25.525,00 € (με ΦΠΑ) Συμβαλλόμενοι: Δαίδαλος ΑΕ – Δήμος Αγίου Βασιλείου για τα έργα «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην ΤΚ Σπηλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου» και «Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο της από 08 Ιουλίου 2021 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Αντικείμενο της Προγραμματικής […]

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο