ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 313/02-04-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 313/02-04-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με με ένα (1) άτομο για την υλοποίηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» και της υπ’ αρ. 12/11-04-2024 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 314/02-04-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 314/02-04-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με με ένα (1) άτομο για την υλοποίηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» και της υπ’ αρ. 12/11-04-2024 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 269/19-03-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 269/19-03-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της από 08/03/2024 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Επικαιροποίηση-εκπόνηση  μελετών των  υποέργων 1 και 2  του έργου ‘’SUB. 1.2.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 189/26-02-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 189/26-02-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δώδεκα (12) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ” και της υπ’ αρ. 9/26-03-2024 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 188/26-02-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 188/26-02-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δώδεκα (12) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ” και της υπ’ αρ. 9/26-03-2024 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 121/30-01-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 121/30-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, για την υλοποίηση του έργου  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» και της υπ’ αρ. 5/19-02-2024 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 122/30-01-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 122/30-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑΠΟΕ» και […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 18/05-01-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 18/05-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (5) άτομα  για την υλοποίηση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και της υπ’ αρ. 4/02-02-2024 […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 17/05-01-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 17/05-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα  για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας  Κρήτης για την κάλυψη αναγκών στην παρακολούθηση, στο συντονισμό, στον προγραμματισμό και […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 19/05-01-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 19/05-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα  για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ» και της υπ’ αρ. 2/15-01-2024 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ […]

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο