ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με έδρα απασχόλησης στα γραφείατου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο:«Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας σε έργα Φυσικών Καταστροφών». […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με έδρα απασχόλησης στα γραφείατου Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο:«Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας σε έργα Φυσικών Καταστροφών». […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑΤΑ ΕΡΓΑ:Α. ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Β.ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και συγκεκριμένα: Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεωνμίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης τηςΠρογραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και συγκεκριμένα: Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων […]