2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» και συγκεκριμένα:

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τις υδραυλικές μελέτες.

 

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο