Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» και συγκεκριμένα:

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τις υδραυλικές μελέτες2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο