Προϋπολογισμός:
205.528,76 € (με ΦΠΑ)

Συμβαλλόμενοι:
Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

στα πλαίσια της από 04 Νοεμβρίου 2022 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης.

Αντικείμενο
της Προγραμματικής
Σύμβασης

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης από την «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών τόσο σε επίπεδο εξ’ αρχής υλοποίησης αντικειμένων όσο και σε επίπεδο διεκπεραίωσης υπαρχουσών δράσεων σε σχέση με μια σειρά πλήθος έργων.

ανακοινωση

ανακοινωση

ανακοινωση

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο