Προϋπολογισμός:
200.750,00 €

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ “JoInOut

Το έργο με τίτλο «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου» και διακριτικό τίτλο: «JoInOuT», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» – 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020» (κωδικός Έργου: ΓΓ2CL-0359457)

Περιγραφή πράξης

Στην περιοχή του Ψηλορείτη στην κεντρική Κρήτη, λειτουργεί από το 2001 το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη το οποίο από το 2015 έχει λάβει την αναγνώριση ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO. Το γεωπάρκο εστιάζει στην ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής σε θέματα ανάδειξης, προστασίας και διαχείρισης του μοναδικού αβιοτικού, βιοτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος που φιλοξενεί και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσω του γεωτουρισμού. Έχει αναπτύξει υποδομές φιλοξενίας και ενημέρωσης των επισκεπτών, παράλληλα με ψηφιακά και συμβατικά εργαλεία για την από απόσταση και με φυσική παρουσία ανακάλυψη και απόλαυση όλων των εμπειριών που προσφέρονται. Βασικό εργαλείο του γεωπάρκου τόσο για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς όσο και για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη είναι η ενίσχυση και η στήριξη του γεωτουρισμού όπως αυτός νοείται διεθνώς και περιγράφεται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Στόχος του έργου είναι να μετατρέψει δίκτυα γεωλογικών, φυσιολατρικών, πεζοπορικών, και άλλων διαδρομών σε έξυπνους προορισμούς βιώσιμων και υπεύθυνων μορφών τουρισμού στοχεύοντας στην διεύρυνση της εποχικότητας και συμπλέκοντας και συστηματοποιώντας την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού της υπαίθρου όπως για παράδειγμα του περιπατητικού, του ποδηλατικού, του ορεινού σε συνδυασμό με την γευσιγνωσία, την γαστρονομία και την αξιοποίηση του φυσικού και του πολιτιστικού αποθέματος των περιοχών.

Με άλλα λόγια, θα αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις για να υποστηριχθούν και να αναδειχθούν καινοτόμοι τουριστικοί προορισμοί που θα υιοθετούν ένα διαδραστικό και συμμετοχικό σχήμα διαχείρισης το οποίο θα στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της εμπειρίας τόσο των τοπικών κοινοτήτων όσο και των επισκεπτών αυτών των προορισμών. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας τη γνώση και την πληροφορία που έχει συγκεντρωθεί στο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη και χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις ΤΠΕ και τεχνολογίες αιχμής θα ενδυναμώνονται επιχειρηματικές δράσεις τόσο από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρηματιών που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην περιοχή και θα γίνεται προώθηση των τοπικών προϊόντων. Επιπλέον θα υποστηρίζονται οι απαιτήσεις των εν δυνάμει αλλά και των ενεργών επισκεπτών με πολυδιάστατο και διαδραστικό τρόπο.

Το έργο συνεπώς στοχεύει σε 2 κατευθύνσεις:

  1. Από την μία στοχεύει να κινητοποιήσει και να εμπλέξει την τοπική κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους που δρουν επιχειρηματικά στην περιοχή και συμμετέχουν στο Δίκτυο των Φίλων του Ψηλορείτη, να ενισχύσουν τις μορφές ήπιου και βιώσιμου τουρισμού μέσω της σύνδεσής των προϊόντων και παροχών τους με τις γεωτουριστικές διαδρομές και να αναπτύξουν νέα προϊόντα εναλλακτικών μορφών τουρισμού προωθώντας τα μέσω του υπό ανάπτυξη ψηφιακού οικοσυστήματος. Έτσι τόσο επιχειρηματίες όσο και τοπικοί φορείς χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη του ψηφιακού αυτού περιβάλλοντος, θα μπορούν να αναπτύσσουν/εξελίσσουν το δικό τους πορτοφόλιο προϊόντων ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα το ίδιο το τουριστικό προϊόν που ουσιαστικά ο φυσικός πλούτος της περιοχής.
  2. Από την άλλη στοχεύει  να δώσει την δυνατότητα στον επισκέπτη να μπορεί να σχεδιάσει ένα ασφαλές ταξίδι υπαίθριου τουρισμού με προορισμό το δίκτυο των γεωτουριστικών διαδρομών ή μέρος αυτού χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη του ψηφιακού οικοσυστήματος. Επιπλέον για τον ενεργό επισκέπτη που βρίσκεται ήδη στο πεδίο, του προσφέρεται η δυνατότητα να εμπλουτίσει την επίσκεψή του με πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται με την γεωγραφική του θέση και την γεωτουριστική διαδρομή την οποία επισκέπτεται μέσω κατάλληλων ψηφιακών διεπιφανειών που του παρέχονται από την συνεργασία ψηφιακών εφαρμογών για έξυπνες συσκευές και τεχνολογιών αιχμής εγκατεστημένων στο πεδίο οι οποίες διευρύνουν τις δυνατότητες της διάδρασης μεταξύ του επισκέπτη και του φυσικού περιβάλλοντος. Το ψηφιακό οικοσύστημα θα παρέχει ψηφιακό κοινωνικό χώρο για τους επισκέπτες για να μοιράζονται την εμπειρία τους ανεβάζοντας φωτογραφίες, βίντεο ή δημιουργώντας την δική τους αφήγηση που σχετίζεται με την περιήγησή τους και με σημεία ενδιαφέροντος. Μια προαιρετική ηλεκτρονική εγγραφή του επισκέπτη μπορεί να ενσωματωθεί σε «διαβατήριο» και υπηρεσία πιστοποίησης επίσκεψης της διαδρομής με τελικό όφελος την επιβράβευση  και «εξαργύρωση» της στο Δίκτυο Φίλοι του Ψηλορείτη. Επίσης θα  υποστηρίζονται διαδικασίες λήψης στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών, των πιο δημοφιλών υπηρεσιών και θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην εξασφάλιση της ασφάλειας της επίσκεψης και της ενεργοποίησης μηχανισμών διάσωσης σε περίπτωση κινδύνου.

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο