Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με τρία (3) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» και συγκεκριμένα:

 

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – Δομικών Έργων                                                                                    με έδρα απασχόλησης τα Χανιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο