Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού

με έδρα απασχόλησης στα γραφεία στα γραφεία του Δήμου Αμαρίου, στην Αγία Φωτεινή Ρεθύμνου


στο πλαίσιο υλοποίησης  της υπηρεσίας: «Διοικητική υποστήριξη του Δήμου Αμαρίου σε θέματα οργάνωσης αιτημάτων δημοτών και αρχείου τεχνικής υπηρεσίας» .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο