Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ» και συγκεκριμένα:

 

·        Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο την τοπογραφική μελέτη.

·        Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  με αντικείμενο την  αρχιτεκτονική μελέτη

·        Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων  με αντικείμενο τη γεωτεχνική μελέτη.

·        Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  με αντικείμενο τη  στατική μελέτη.

·        Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με αντικείμενο τις  μελέτες Η/Μ.

·        Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης – σύνταξη ΣΑΥ/ΦΑΥ – Διαχείριση οικοδομικής άδειας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο