Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας  Κρήτης για την κάλυψη αναγκών στην παρακολούθηση, στο συντονισμό, στον προγραμματισμό και στην επίβλεψη έργων και μελετών» και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με κατεύθυνση Δομοστατικού
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων με εμπειρία στο χειρισμό του epde
  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών έργων
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με άδεια Τεχνολόγου – Ηλεκτρολόγου Β’ τάξης
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο