Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης των παρακάτω έργων:     

    «Ψηφιοποίηση των αρχείων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ηρακλείου»

       «Υποστήριξη των υπηρεσιών της Π.Ε Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης»

       «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης »

      «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

      «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ» 14ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019».

 «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου- Joint Innovative Activities for Outdoor Tourism (JoInOuT)» στην 2η Πρόσκληση: «Επιχειρήσεις» – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620.

  • ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με έδρα απασχόλησης τις Αρχάνες

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο