Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και με ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΠΕ Διοικητικού  με έδρα απασχόλησης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας σε έργα Φυσικών Καταστροφών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο