Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας  Κρήτης για την κάλυψη αναγκών στην παρακολούθηση, στο συντονισμό, στον προγραμματισμό και στην επίβλεψη έργων και μελετών» και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανικός Έργων Υποδομής
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Δομικών Έργων
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση σε Υδραυλικά Έργα
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στον Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στο Σχεδιασμό πρότυπων κατασκευών με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και σε ποιοτικό έλεγχο υλικών Οδοποιίας
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο