Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έντεκα (11) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 67ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΧ, ΕΤΟΥΣ 2023» και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
  • Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
  • Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών- Δομικών Έργων με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – Έργων Υποδομής  με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με έδρα απασχόλησης τα Χανιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο