Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δεκατρία (13) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε.Ρ. ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.» και συγκεκριμένα:

Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων

Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων

Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού

Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής

Ένα (1) άτομο ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο