Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ψηφιοποίηση των αρχείων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ηρακλείου» ως εξής:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με έδρα απασχόλησης το Ηράκλειο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με έδρα απασχόλησης τις Μοίρες.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με έδρα απασχόλησης το Ηράκλειο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με έδρα απασχόλησης το Ηράκλειο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με έδρα απασχόλησης το Ηράκλειο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με έδρα απασχόλησης το Αρκαλοχώρι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη