Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα ειδικότητας:

  • Ένα (1) άτομο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

με έδρα απασχόλησης τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Σπήλι, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη