Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με τέσσερα (4) άτομα των εξής ειδικoτήτων:

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2)

ΠΕ Αρχιτεκτόνων

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

με έδρα απασχόλησης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στις Αρχάνες,
 στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο:
«Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων στην ωρίμανση και επίβλεψη του έργου  Αναπτυξιακό Κέντρο Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Επιμόρφωσης στη ΔΕ Αρχανών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο