Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δέκα (10) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ» και συγκεκριμένα:

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο την τοπογραφική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο τη μελέτη οδοποιίας.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τη μελέτη οδοποιίας.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο την υδραυλική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων με αντικείμενο τη γεωλογική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών(ΠΕ Γεωτεχνικών) με αντικείμενο τη γεωτεχνική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τη στατική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με αντικείμενο τις μελέτες Η/Μ.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Χημικών Μηχανικών με αντικείμενο την περιβαλλοντική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο τα τεύχη δημοπράτησης- ΣΑΥ/ΦΑΥ).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο