Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα  με έδρα απασχόλησης στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με ειδίκευση σε αντισεισμικά έργα
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο