Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δέκα (10) άτομα  με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 21/03/2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την υλοποίηση του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024» και συγκεκριμένα:

 

  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων ΜηχανικώνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο