Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της από 08/03/2024 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Επικαιροποίηση-εκπόνηση  μελετών των  υποέργων 1 και 2  του έργου ‘’SUB. 1.2.9 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ’’» και συγκεκριμένα:

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο την τοπογραφική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με αντικείμενο την αρχιτεκτονική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  με αντικείμενο τη γεωτεχνική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  με αντικείμενο τη στατική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  με αντικείμενο τις Η/Μ μελέτες.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος  με αντικείμενο τη περιβαλλοντική μελέτη.

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο