Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δώδεκα (12) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» και συγκεκριμένα:

 

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τον Άγιο Νικόλαο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα απασχόλησης τον Άγιο Νικόλαο.
  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τον Άγιο Νικόλαο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τον Άγιο Νικόλαο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τον Άγιο Νικόλαο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης με έδρα απασχόλησης τον Άγιο Νικόλαο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τον Άγιο Νικόλαο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει της ειδικότητας αυτής ΤΕ Πληροφορικής με έδρα απασχόλησης τον Άγιο Νικόλαο.
  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού -Οικονομικού με έδρα απασχόλησης τον Άγιο Νικόλαο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με έδρα απασχόλησης τον Άγιο Νικόλαο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο