Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης» και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Νομικής με έδρα απασχόλησης το Ηράκλειο.
  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με έδρα απασχόλησης το Ηράκλειο.
  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με έδρα απασχόλησης το Ηράκλειο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο