Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με εννιά (9) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» και συγκεκριμένα:

  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο
  • Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο
  • Ένα (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη