Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με οκτώ (8) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Υποστήριξη των υπηρεσιών της Π.Ε Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης»  και συγκεκριμένα:

  • Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με έδρα απασχόλησης το Ρέθυμνο.
  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής με έδρα απασχόλησης το Ρέθυμνο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης το Ρέθυμνο.
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με έδρα απασχόλησης το Ρέθυμνο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο