Κατόπιν της υπ’ αρ. 13 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε., που ελήφθη στη συνεδρίαση της 23ης Νοεμβρίου 2021 και σύμφωνα με το νόμο και
το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο