Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της
Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο