Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της
Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και συγκεκριμένα:

  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
  • Ένα (1) άτομο ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο