Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δεκατρία (13) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της
Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 61ο ΥΠΟΕΡΓΟ:
«ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΧ» και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
  • Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά[3]
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με έδρα τα Χανιά
  • Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών- Δομικών Έργων με έδρα απασχόλησης τα Χανιά
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών- Έργων Υποδομής με έδρα απασχόλησης τα Χανιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο