Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Μυλοποτάμου».

 

 Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο