Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τεχνικός Σύμβουλος για την διοικητική υποστήριξη στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” και του Υπομέτρου 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”, του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης».

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωπονίας με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού με έδρα απασχόλησης στον Άγιο Νικόλαο
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωπονίας με έδρα απασχόλησης στο Ρέθυμνο
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων με έδρα απασχόλησης στα Χανιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο