Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο