Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη στη συνεδρίαση της 5ης Αυγούστου 2022 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο