Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη στην υπ’ αρ. 19 συνεδρίαση της 7ης Αυγούστου 2023 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο