Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ, με έδρα απασχόλησης τα γραφεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πραγματογνωμοσύνη για σεισμόπληκτα δημοτικά κτήρια στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος» και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ΤΕ, με έδρα απασχόλησης τα γραφεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πραγματογνωμοσύνη για σεισμόπληκτες δημοτικές υποδομές στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη