Προϋπολογισμός:
62.562,22 € (με ΦΠΑ)

Συμβαλλόμενοι:
Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης – ΝΠΔΔ «Ιερά Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κουδουμά»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΥΔΟΥΜΑ

στο πλαίσιο της από 22 Δεκεμβρίου 2021 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης και το ΝΠΔΔ «Ιερά Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κουδουμά.

Αντικείμενο
της Προγραμματικής
Σύμβασης

• Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

α) η προμήθεια οικοδομικών υλικών (τσιμέντα, αδρανή, πέτρες, οπλισμός, υλικά συγκόλλησης και αντιρηγματικής στρώσης) για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Ι.Μ. Κουδουμά. Λόγω του παραθαλάσσιου περιβάλλοντος παρατηρούνται έντονα φαινόμενα διάβρωσης και καταστροφής σε στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου, όπως η περίφραξη της Μονής, σε διαμορφωμένα πλακόστρωτα και παρτέρια. Η διαμόφωση του περιβάλλοντος χώρου θα γίνει από συνεργεία που συνεργάζονται με την Ι. Μονή υπό την επίβλεψη εντεταλμένων υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

β) η προμήθεια υλικών περίφραξης, όπως σιδηροπάσσαλοι, αντιρίδες, σύρμα, πόρτες εισόδου και δικτυωτό πλέγμα περίφραξης για την περίφραξη του μετοχίου Αγ. Νικολάου Ι.Μ. Κουδουμά. Η κατασκευή της περίφραξης θα γίνει από συνεργεία που συνεργάζονται με την Ι. Μονή υπό την επίβλεψη εντεταλμένων υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

γ) η παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης κατά την κατασκευή της περίφραξης από τα συνεργεία που συνεργάζονται με την Ιερά Μονή.

ανακοινωση

ανακοινωση

ανακοινωση

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο