Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας:

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με έδρα απασχόλησης στα γραφεία
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο:
«Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας σε έργα Φυσικών Καταστροφών».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο