νεα & ανακοινωσεις

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 581/10-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ &...

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη