Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική μελέτη
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για τα τεύχη δημοπράτησης

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο