Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 580/09-08-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Μυλοποτάμου».

και της υπ’ αρ. 21/24-08-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 580/09-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΑ 831811

595/16-08-2023

90,66

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο