Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 578/09-08-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τεχνικός Σύμβουλος για την διοικητική υποστήριξη στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” και του Υπομέτρου 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”, του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης»

και της υπ’ αρ. 21/24-08-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 578/09-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (έδρα απασχόλησης Ηράκλειο)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΜ 950859

583/11-08-2023

83,50

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΝ 439892

582/11-08-2023

82,02

2

3

Τ 330132

595/16-08-2023

80,75

3

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (έδρα απασχόλησης Ρέθυμνο)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΝ 937005

584/11-08-2023

89,33

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (έδρα απασχόλησης Χανιά)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 464579

591/16-08-2023

85,02

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (έδρα απασχόλησης Ηράκλειο)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΒ 962127

592/16-08-2023

90,41

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΑ 269449

604/17-08-2023

74,59

2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (έδρα απασχόλησης Άγιος Νικόλαος)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΙ 456166

593/16-08-2023

65,57

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη