Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 527/27-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ψηφιοποίηση των αρχείων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ηρακλείου»  και της υπ’ αρ. 2/26-01-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 527/27-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΕ 967276

4/03-01-2023

83,58

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΝ 458130

3/03-01-2023

81,99

2

3

ΑΚ 745065

21/05-01-2023

70,45

3

4

ΑΙ 437709

23/05-01-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/ Δεν προσκομίζεται αντιστοίχιση του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τη ζητούμενη ειδικότητα

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΟΙΡΕΣ)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΒ 954643

9/05-01-2023

75,24

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΗ 464971

5/04-01-2023

88,86

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΒ 483050

24/05-01-2023

75,45

2

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΖ 966471

10/05-01-2023

75,18

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

Τ 326586

534/29-12-2022

74,3

2

3

ΑΕ 964687

2/02-01-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν αποδεικνύεται η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

4

Χ 358125

537/29-12-2022

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν αποδεικνύεται η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΡ 423512

536/29-12-2022

84,4

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΕ 960429

15/05-01-2023

81,77

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΚ 475949

535/29-12-2022

77,52

2

3

ΑΚ 344287

18/05-01-2023

76,35

3

4

ΑΒ 954060

14/05-01-2023

75,87

4

5

ΑΙ 445116

19/05-01-2023

70,50

5

6

ΑΙ 447051

20/05-01-2023

67,75

6

7

ΑΟ 432386

06/04-01-2023

66,77

7

8

ΑΜ 953818

01/02-01-2023

64,22

8

9

ΑΙ 939620

11/05-01-2023

56,8

9

10

ΑΒ 956181

07/05-01-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν αποδεικνύεται η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

11

ΑΗ 878662

12/05-01-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν αποδεικνύεται η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

12

ΑΡ 427193

13/05-01-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν αποδεικνύεται η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

13

ΑΝ 457793

16/05-01-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν αποδεικνύεται η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

14

ΑΟ 432429

22/05-01-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν αποδεικνύεται η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

15

ΑΝ 467015

25/05-01-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν αποδεικνύεται η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

16

ΑΝ 467016

26/05-01-2023

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δεν αποδεικνύεται η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο