Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 510/17-05-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα για την υλοποίηση του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και της υπ’ αρ. 17/03-06-2024 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 510/17-05-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 01)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Χ 417997

536/27-05-2024

84,76

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 02)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

2

ΑΡ 434479

534/24-05-2024

93,35

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 03)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΗ 462036

532/24-05-2024

85,00

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΙ 454350

538/27-05-2024

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 3

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 04)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Χ 329852

519/21-05-2024

86,07

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 038954

528/23-05-2024

82,15

2

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 05)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΟ 433011

527/23-05-2024

79,52

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 06)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΟ 434396

520/21-05-2024

88,20

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΕ 315882

525/22-05-2024

78,70

2

3

ΑΙ 454121

537/27-5-2024

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο