Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 495/10-05-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ) για την Υποστήριξη και υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων στο Πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προστασία, Ανάδειξη και Προώθηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «Κρήτη/ Kriti»” και της υπ’ αρ. 17/03-06-2024 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 495/10-05-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΒ 962127

521/21-05-2024

90,41

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΙ 956765

517/20-05-2024

89,27

2

3

ΑΒ 963789

516/20-05-2024

84,47

3

4

ΑΜ 560643

523/21-05-2024

82,57

4

5

ΑΡ 271854

515/20-05-2024

81,18

5

6

ΑΚ 468523

509/17-05-2024

56,65

6

7

ΑΙ 975488

518/21-05-2024

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως το σημείο 3

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο