Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 411/17-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Πραγματογνωμοσύνη για σεισμόπληκτα δημοτικά κτήρια στο Δήμο Αρχανών –  Αστερουσίων» και της υπ’ αρ. 21/31-10-2022 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 411/17-10-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΚ 475978

415/19-10-2022

47,19

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΟ 792098

420/21-10-2022

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη