Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 403/13-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υποστήριξη του Τμήματος Σχεδιασμού στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023, για το έτος 2022-2023» της Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και της υπ’ αρ. 21/31-10-2022 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 403/13-10-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 496841

418/20-10-2022

83,05

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΝ 433670

416/20-10-2022

79,97

2

3

Χ 358125

413/17-10-2022

71,57

3

4

ΑΝ 461365

417/20-10-2022

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο