Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 388/06-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων στην ωρίμανση και επίβλεψη του έργου  Αναπτυξιακό Κέντρο Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Επιμόρφωσης στη ΔΕ Αρχανών» και της υπ’ αρ. 20/24-10-2022 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 388/06-10-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΝ 463846

407/13-10-2022

86,7

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΒ 962377

408/14-10-2022

82,65

2

3

ΑΚ 216529

410/14-10-2022

82,65

3

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΗ 961256

402/12-10-2022

86,01

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΗ 967079

405/13-10-2022

85,35

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΝ 190030

404/13-10-2022

79,93

3

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο